Copy
Füüsika õpetaja nädalakiri
MESILANE


Kahekümne kuues

 

Suured ja väikesed voolud. Hulk keemia katseid. Kaks tagasivaadet. 

Kevad!

Hea kogemus
füüsikapäevad
Füüsikapäevadest

Füüsikapäevad toimusid, enne koolivaheaega, 18.-19. märtsil. Siit leiab lühikese kokkuvõtte ja asjakohased viited.

Lugema ...
küünal
39 keemia katset, koos metoodiliste märkustega

Nendega tutvumine on kõigile kasulik - annab häid ideid tunni rikastamiseks. Näiteks küünal, kuidas see õigupoolest "töötab"? Aga "mittekustuv" küünal? Mis juhtub kohe kõrvaloleval pildil? Katsed pärineva Tik L. Liem'i raamatust "Invitation to Science Inquiry" 

Lugema ...
ühendus
Ülesanne Tartu koolide ühiskatsetelt

Kui suur on kogutakistus, kui skeemil näidatud viisil on ühendatud kolm takistit? Osutus õpilaste jaoks üllatavalt keeruliseks.

Lugema ...
Lugemist

metroo
Mõtlematu tegu

Ühel hilisel õhtul sai New Yorgi kohtumeditsiini spetsialist dr Milton Helpern kõne paanikas perekonnalt. Üks perekonnaliige oli samal õhtul metroojaamas surma saanud – jäi mulje, et ta oli ennast ooteplatvormilt rööbastele heitnud.

Lugema ...
sondijaam
Kuidas mõõta nanoampreid?

Enne olime sellest vaid kuulnud. Nüüd ka nägime, ühel veidi teistsuguseks kujunenud ringkäigul TÜ Füüsika Instituudis, TÜ lahtiste uste päeval. Seadme tootnud firma väidab, et niimoodi saab mõõta elektrivoolu, mis tekib, kui ca 7 elektroni liigub sekundis läbi juhi ristlõike. Tegime mõned pildid. 

Vaatama ...
vana raamat
Newton või Galilei, aasta oli siis 1943

Füüsikaklasside riiuleilt võib leida vanu raamatuid. Kellelgi on olnud kahju neid vanapaberiks saata. Mõnest võib leida toredaid näiteid või ülesandeid, mis veidi kaasajastatud sõnastuses kõlbavad kasutada väga hästi.

Lugema ...
Viimane veerg

materjaliteadus
Füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekavad ühinevad

Alates 2016.a. ei toimu Tartu Ülikoolis enam vastuvõttu füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekavadele. Asemele tuleb midagi paremat - õppekava, mis neid kolme, nüüdisaegses tehnoloogias niikuinii lahutamatut valdkonda ühendab. Nimeks Füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava.

Õppekava tutvustus ütleb muuhulgas:
"Kuidas muundub aine ja energia looduslikes protsessides ning kuidas materjalide omadusi meie kasuks tööle panna? Esimesel õppeaastal saadud kõrgetasemelised alusteadmised füüsikas, keemias ja materjaliteaduses võimaldavad teha teisel aastal teadliku valiku nimetatud erialade vahel. Kolmandal aastal õpitakse tundma ja kujundama ainete neid omadusi, millel põhineb kõrgtehnoloogiline tööstus. Superkondensaatorid ja kütuseelemendid, ioonpolümeerid ja komposiidid, biomarkerid ja diagnostilised sondid, superhapped ja -alused, nanotorud ja grafeen, aatomkihtsadestus ja kosmosetehnoloogiad – need on vaid väike osa õpitavast." 

Mesilane kiidab heaks ja võib kinnitada - füüsik ilma keemia alusteta ei saa end tehnoloogia maastikul eriti kindlalt tunda. Ja soovib keemikutele sarnast äratundmist.

Vaata lisaks. Vastuvõtutingimused.
Kontakt: Kaido Reivelt, TÜ koolifüüsika keskuse juhataja
opik@fyysika.ee
, +372 5143349
Copyright ©  2016 Tartu Ülikooli koolifüüsika keskus
õpik.füüsika.ee

update your preferences  unsubscribe from this list