Copy
Füüsika õpetaja nädalakiri
MESILANE


Neljas

 

Katsed magnetitega, ühe elektrostaatika ülesande kommentaar, isetehtud matemaatiline pendel, uudised, lugemist ... ja kodune ülesanne.

Ei ole veel hilja asjal sarvist haarata!

Hea kogemus
Soovitusi, kuidas on võimalik õppijaid füüsikatunnis aktiveerida 

1. Provokatsioonid


Tahvlil esitatavasse meelega vea tegemine. See näitab, kuivõrd tudengid jälgivad tahvlil tehtavat. Näiteks mööda kaldpinda keha ülesvedamiseks tehtava töö arvutamisel „läheb segamini” siinus ja koosinus. Tulemuseks saame paradoksi, et mida madalam on kald­pind, seda rohkem tuleb koorma vedamisel tööd teha.

Katse, mis „ei tule välja”. Näiteks Newtoni kolmanda seaduse demonst­ree­rimisel ei tule dünamomeetrite näidud võrdsed, sest nullnäidud pole paigas.

Trikk-katsed. Näiteks liniku kiire ja aeglane tõmbamine vaasi alt.

Kihlveod. Näiteks Kes soovib kihla vedada, et kumerläätse saab panna valgust hajutama?

Lõik pärineb Svetlana Ganina ja Henn Voolaiu artiklist "Kas füüsika õpe kõrgkoolis peab olema huvitav?" 
 
Eksperimendi illustratsioon
Eksperimendid magnetitega.

Magnetitega on kõik eksperimente teinud. Alljärgnevas lugemismaterjalis te võib-olla ei leiagi enda jaoks midagi uut. Soovitame sellegipoolest need üksteist katset läbi vaadata, ehk on mõni aspekt siiski uus ja põnev?

Lugema ...
Algodoo illustratsioon
Algodoo: ehitame matemaatilise pendli ja uurime/demonstreerime selle omadusi
 
Matemaatilise pendli uurimiseks on loodud suur hulk arvutisimulatsioone. Kui seda nüüd Algogoo abil uurima hakkame siis mitte sellepärast, et teisi võimalusi ei oleks. Pigem on see hea näide, kuidas seda väga universaalset programmi ühe konkreetse süsteemi uurimiseks rakendada.

Esimeses videos ehitame matemaatilise pendli valmis.

Videot vaatama ...

Teises videos uurime matemaatilise pendli omadusi.

Videot vaatama ...

Algodoo saab alla laadida aadressilt www.algodoo.com. See on tasuta kasutamiseks.
E-õpiku illustratsioon
e-õpiku LEGO: Füüsika õpetaja raamat

Nüüd on ta nähtaval kujul olemas, teiste e-õpikute hulgas. Sisuks see, millest siiamaani Mesilastes räägitud. Edaspidi lisandub see, mis juurde tuleb.

NB Õpiku nägemiseks ja lugemisesk peab õpikukeskkonda sisse logima,

Tekstid ja pildid selles e-õpikus on teile tuttavad. Kes on proovinud, on need tükid eraldiseisvatena ka e-õpiku repositooriumist üles leidnud. Nii et see õpik on ühtlasi näide sellest, kuidas e-õpiku keskkonnas saab õppematerjale olemasolevatest õppematerjalidest "kokku laduda". Edaspidi juba täpsemalt.

Lugema...
Lugemist

Artikli illustratsioon
Varisevad platvormid

Kansas City, 1981. aasta 17. juuli – äsja avatud Hyatt Regency hotell oli täidetud 1940ndate parimaid palasid nautivate, kuulavate ja tantsivate inimestega. Paljud seisid platvormidel, mis rippusid nagu sillad laia aatriumi kohal. Äkki kukkusid kaks platvormi kokku ja sadasid kaela all olnud lõbutsejatele. Surma sai 114 inimest ning vigastada rohkem kui 200.

Miks konstruktsioon kokku varises?

Lugema...
Ülesande illustratsioon
Ülesanne: õlipiisk elektriväljas?

Jälgides paljusid väga väikeseid ja väikese laenguga piisku elektriväljas hõljumas, ilmneb, et nende laengud on mingi väga väikese laengu täisarvkordsed. Sellel teadmisel põhineb ka üks vana hea füüsika ülesanne, mille sarnaseid esineb paljudes kogudes. 

Lugema ...
 
Õpetaja illustratsioon
Õpetajad räägivad

Oleks huvitav teada, kuidas õpetajad ise õppisid ja kuidas neil õpetamine hästi läheb. Küsime nende käest.

Sel korral on kõnetoolis Tartu Erakooli füüsika õpetaja Külli Tiit

Lugema ...
 
Uudised ja
teated

Konverentsi illustratsioon
Toimus e-õpikuid käsitleva projekti LEARNMIX lõpukonverents
 

Ilmselgelt on e-õpikute teemal joonistatud sektordiagrammide hulk viimasel ajal eksponentsiaalselt kasvanud. Riik on asjal tugevamalt sarvist võtnud, loob eKoolikotti, kirjastused arendavad oma veebiplatvorme, lisaks sellele kirev seltskond omaalgatuslikku tegevust. Rääkimata laias maailmas toimuvatest arengutest. 

Konverentsi materjale sirvides saab kõigest sellest aimu. 

Tallinna Ülikool on selle protsessis HTM, HITSA jt asutuste koostööpartner ja nõustaja Eestis. LEARNMIX oli TLÜ Haridustehnoloogia keskuse ja Digitehnoloogiate instituudi digiõpikute rakendusuuring, mis tegeles e-õpikute mõtestamise ja ümbermõtestamisega.

Terje Väljataga slaididelt  saab aimu projekti tulemusena tekkinud ideestikust.

Mart Laanpere slaididel  on visandatud pakutavad tehnilised lahendused. Selle Mesilase päises ja siin pisipildina on projekti loodud visioon digiõppevara pilvest.

Füüsika e-õpik oli kohal ja lahkus mõtlikus meeleolus.

Ühelt poolt me nõustume kõigi heade soovide ja kavatsustega mis sellel ja sarnastel konverentsidel välja on toodud, need on aluseks ka meie endi tegevusele. Aga me oleme ka näinud, missugune probleemide padrik tuleb vastu, kui neid soove ja kavatsusi realiseerima hakata ja kuidas sealt läbimurdmine seab hoopis teistsugused ääretingimused, kui lihtsalt head soovid.

Konverentsi slaididel füüsika e-õpikut ei mainita. Kas me uitame vales metsas?
Uue õpiku illustratsioon
Ilmub uus füüsika 8.klassi õpik

Kuulutame ette, et selline õpik on tõepoolest ilmumas, oktoobris. Autoriks on Erkki Tempel on Tartu Miina Härma Gümnaasiumi füüsika ja keemia õpetaja.

Õpik on jagatud kaheks osaks: valgusõpetus ja mehaanika. Materjali jaotus vastab kehtivale õppekavale – valgusõpetuse osa algab valgusallikate ja valguse levimise käsitlusest ning lõpeb optiliste riistade kirjeldustega, mehaanika osa defineerib esmalt liikumise mõiste ning lõpetab võnkumiste ja lainete uurimisega. Iga teema juures on näiteid ja lugusid loodusest ja tehnikast.

Puudutatakse ka kõige uuemaid tehnoloogiaid ja võimalusel antakse viiteid parajasti teaduses toimuvale. Õpik sisaldab erineva tasemega küsimusi, ülesandeid ja teemasid iseseisvaks uurimiseks, samuti soovitusi praktiliste tööde läbiviimiseks.

Õpikuga käib kaasas e-õpik aadressil õpik.füüsika.ee, mis pakub ohtralt lisamaterjale. Lisaks sellele võimaldab e-õpiku õpikeskkond efektiivselt tunde ette valmistada, pakkudes lisaks õpiku materjalile ka tehnilisi vahendeid interaktiivsete tundide läbiviimiseks, testide ja koduste tööde koostamiseks ning nende õpilastele mobiiltelefonidesse esitamiseks.  
Uue nädala märksõnad

Teadlaste Öö, Algodoo, registreerumine Voore seminarile.
Küsimused ja
tagasiside

Kolm küsimust illustratsioon

Palume ka seekord alljärgnev link lahti teha ning vastata mõnele küsimusele.

Kes varasematel kordadel vastanud on, see teab juba, et e-õpik palub enne alustamist sisse logida. Nii et kõik teie vastused on korralikult salvestatud ja nad ei jää ilma tagasiside ning analüüsita.

Vastama ...

Meile saab ka kirjutada e-maili aadresile opik@fyysika.ee.
 
Kontakt: Kaido Reivelt, TÜ koolifüüsika keskuse juhataja
opik@fyysika.ee
, +372 7374623
Copyright ©  2015 Tartu Ülikooli koolifüüsika keskus
õpik.füüsika.ee

update your preferences  unsubscribe from this list