Copy
Füüsika õpetaja nädalakiri
MESILANE


Kahekümne neljas

 

Kiiresti liigutavad taimed ja selle füüsikaline seletus. Üks hea digikogemus. Üks küsitlus.

Pulsar ja botaanika tegid kolmapäevast reede.

Hea kogemus
Spekter 2015
Taaskasutatavad digimaterjalid?

Lapsed koolis teavad juba päris hästi - iga kauba või pakendi tootmiseks on kulutatud materjale ja energiat ja neid ei tohiks lihtsalt prügikasti visata. Aga kõik see, mis me veebi toodame? Energiat on ju kulunud?

Sel kolmapäeval toimus esimest korda astroomia viktoriin Pulsar. Logige e-õpikusse sisse, minge esitluste nimekirja (ülemine menüüriba, nupp Esitlused) ja otsige üles kirjed "Astronoomia viktoriin Pulsar". Vajutage Kopeeri. Pärast seda saate seda viktoriini kohendada, täiendada lõpuks käivitada. Samamoodi, kui e-õpiku rahvas seda tegi. Ülesannete autorid on Tiit Sepp, Tõnis Eenmäe ja Rain Kipper.
 
Simulatsioonid
Miks arvutisimulatsioonid?

Palume Teie abi uurimustöö teostamisel, et välja selgitada, millistel põhjustel hakkavad loodusteaduste õpetajad arvutisimulatsioone otsima ning mille alusel nad tööks sobilikud simulatsioonid välja valivad.

Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10 minutit. Tulemusi me kasutame reaalses arendustöös ning nende analüüsiks koostatakse ka uurimus. Iga panus on oluline! Täname ette!

Vastama ...
Lugemist

oad
Hüplevad oad

Kuidas siis õnnestub Mehhikos kasvava piimalille Sebastiana pavoniana seemnetel õhku hüpata?

Lugema...
taimed
Kuidas taimed liigutavad?

Taimed liiguvad mitte ainult tuule mõjul või kasvades. Kuigi neil ei ole muskleid, on mõnedel taimedel arenenud mehanismid, mille abil nad saavad tekitada hämmastavalt kiireid liigutusi (kiirused ulatuvad kuni 10 m/s) ja kiirendusi (tuhandeid g-sid), milletaolisi on harva leida isegi loomariigis.

Lugema ...
õpetaja
Õpetajad räägivad

Sel korral on kõnetoolis  Narva Keeltelütseumi ja Peipsi gümnaasiumi füüsikaõpetaja Sergei Pavlov.

Lugema ...
Viimane veerg

viimane veerg
Muutunud õpikäsitlus ja selle mõõtmine

Sel kolmapäeval toimu HTM-s selleteemaline seminar, videosilla vahendusel osalesid ka kolleegid Tallinnast.

Ministeeriumi ametnikele ja spetsialistidele tuleb au anda, nad töötavad väga keerulises valdkonnas. Oletades isegi, et suudetakse leppida kokku, et muutunud õpikäsitluse võtmeteemad on:
  1. individuaalsete eripäradega arvestamine, mille tagajärjeks on suurem rahulolu õppega; 
  2. süvitsi vs pinnapealne õppimine (seoste loomine vs pähe õppimine), mille tagajärjeks võiks olla paremad  õpitulemused ja oskus õpitut paremini rakendada;
  3. võtmepädevuste teadlik õpetamine/õppimine, mille tagajärjeks on tõhusamad oskused ja väärtushinnangud
siis kuidas suudetakse neid asju mõõta? 

Ja mis on selliste mõõtmistulemuste praktiline väärtus? Hakkame kõiki õpetajaid ümber koolitama? Miks ei võiks meid kohe koolitama hakata?
Kontakt: Kaido Reivelt, TÜ koolifüüsika keskuse juhataja
opik@fyysika.ee
, +372 5143349
Copyright ©  2016 Tartu Ülikooli koolifüüsika keskus
õpik.füüsika.ee

update your preferences  unsubscribe from this list