2016/2017 – Interspectrum

OÜ Interspectrum – White küvett

Spektroskoopiat kasutatakse, et uurida aine ja elektromagnetkiirguse vastastikmõju, mõõtes valguse intensiivsust erinevate lainepikkuste jaoks. Spektroskoopia meetoditega on võimalik määrata valguse poolt läbitud keskkonnale iseloomulikke omadusi (näiteks keemilist koostist).

Madala konsentratsiooniga gaaside lisandite või näiteks õhusaaste mõõtmiseks ei piisa sellest kui elektromagnetkiirgus läbib uuritavat keskkonda vaid ühe korra (lühikese teepikkuse). Selleks, et detekteerida sellises keskkonnas muutusi peab elektromagnetkiirguse läbitav teepikkus olema mitmetes meetrites. Üks võimalus sellise teepikkuse saavutamiseks on kasutata White küvetti (White cell), mis on peeglitest koosnev optiline süsteem. Selle piiratud ruumalas püütakse korduvate peegelduste abil saavutada maksimaalselt pikk kiire teekond. Antud juhul kasutatakse valgusallikana infrapunalaserit. Küvetti läbinud kiirt analüüsitakse infrapunase FTIR spektromeetriga.

Ülesanne on esialgse kavandi põhjal spetsiaalselt tellitud peeglitest kokku panna White küvett, kus optiline teepikkus on 6.4 meetrit (peegelduste tõttu on küveti enda mõõtmed palju väiksemad). Kui seade on valmis, tuleb saavutada maksimaalne energia läbiminek küvetist, optimeerida peeglite vaheline kaugus  (ehk saavutada maksimaalne energia läbiminek);

  • optimeerida peeglite vaheline nurk (ehk saavutada maksimaalne energia läbiminek);
  • optimeerida küvetile langeva kiire nurk (ehk saavutada maksimaalne energia läbiminek);

mõõta valguse kadusid küvetis, dokumenteerida tehtud töö ehk kirjeldada küveti ehitust, mõõtmeid ja optilist teepikkust selles nii, et seda on hiljem võimalik reprodutseerida.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga